Vores praksis opstod i 2012 dannet af Ole Meklenborg, Dorte Navntoft og Jørgen Buch i lokaler i færchhuset. I 2018 flyttede vi til mere moderne og større lokaler og skiftede samtidig navn til Lægerne i Center For Sundhed. Siden 2023 har David McWhan afløst Ole Meklenborg. Vi har 5 fastansatte klinikassistenter og en bogholder. Derudover har vi uddannelseslæger ansat løbende og i perioder får vi også hjælp af medicinstuderende.

Vi har ca. 5000 patienter med en alders- og kønsfordeling der er som den gennemsnitlige fordeling i vestjylland.

Vi har lukket for tilgang af nye patienter for øjeblikket.

Alle patienter er principielt tilknyttet alle læger, men ofte vælger patienten én af os som fast læge og så vidt muligt er denne læge primærkontakt ved alle henvendelser. Ved mere akutte henvendelser har vi bestemte læger der er akutlæger på dagen.

Vi deltager også i lægevagten udenfor almindelig arbejdstid og derudover er lægerne fagligt engageret i faglige og organisatoriske lægegrupper.

Vi er meget glade for uddannelseslæger. Det giver ny inspiration til os alle, ligesom vi håber, at vi kan inspirere. Vores unge læger følger uddannelsesplaner i forhold til uddannelsesniveau. Hver enkelt uddannelseslæge har en tilkendt tutor-læge, som primært står for den daglige fastlagte supervision, men alle læger er med omkring uddannelseslægen og bidrager til deres uddannelse.

Vi forsøger så vidt det er muligt at holde ferie på skift således at praksis altid er åbent i ferieperioderne.

Der er rigeligt med parkering ved Center for Sundhed og bus til døren.

Huset er nyt fra 2018 og vores praksis indrettet med sekretariat, laboratorium/skadestue, akutlæge rum, skyllerum, kaffestue og egne rummelige konsultationsrum til alle klinikassistenter, uddannelseslæger og læger. Vi har to adskilte venteværelser, Nord og Syd.

Dit sygesikringskort viser hvor du skal tage plads når du registrer dig på ankomstterminalen på 4. sal. Du skal IKKE registrere dig i stueplan.

Velkommen til vores hus og praksis.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid klinik Telefontid læger
Mandag 08.00-15.00 08.00-11.45 08.00-08.45
Tirsdag 08.00-15.00 08.00-11.45 08.00-08.45
Onsdag 08.00-15.00 08.00-11.45 08.00-08.45
Torsdag 08.00-15.00 08.00-11.45 08.00-08.45
Fredag 08.00-15.00 08.00-11.45 08.00-08.45

Lægerne i Center for Sundhed

Stationsvej 35, 4.
7500 Holstebro
Tlf: 96108700